باشگاه مدیران طلایی

سیاست اصل قاطعیت

به آنچه می گویید گوش فرا دهید. هرگز آنچه را که نمی خواهید به واقعیت بپیوندد، بر زبان نیاورید.

تفکرات پول ساز

مسلما این حق شماست که به کمک استعداد هایی که دارید، وجودتان را متجلی کنید.

مثبت اندیشی

تکرار عبارت مثبت تاکیدی، به ضمیر ناخودآگاه القا می کند که همین حالا برای شما کار کند.

!Start again

همیشه ترس از شروع یه کاری، از انجام دادن اون کار سخت تره.

یادتون باشه وقتی شروع میکنی اتفاق های قشنگی می افته…

مدیر تحول گرا

شما آغاز کننده انرژی پیرامون و افراد حاضر در آن هستید.
پس لطفا یک مدیر انرژی بخش باشید…

ایده ی شما چیه؟

پول هرگز باعث خلق ایده نمی شود، این ایده است که باعث خلق پول می شود.

جز بهترین ها باشید!

اراده کنید جز بهترین ها شوید. وقتی در حیطه کاری خود یکی از بهترین ها شوید، پول خود به خود به سمت شما سرازیر خواهد شد.

ترس از انجام کارهای سخت

شخصی که از کارهای سخت می ترسد پس باید آنقدر شهامت داشته باشد که فقر را بپذیرد.