به نام یگانه برند هستی
بسته ی نارنجی طراحی تیم بازاریابی package orange marketing

زمان اجرا: ۱۵۰ روز

۱٫ تعیین چارت سازمانی تیم بازاریابی
۲٫ تعیین چشم انداز، ماموریت و اهداف استراتژیک تیم بازاریابی
۳٫ ارایه آیین نامه و شرح وظایف اعضای تیم بازاریابی
۴٫ طراحی و تنظیم قرارداد اعضای تیم بازاریابی
۵٫ شناسایی بازار هدف و طبقه بندی بازار هدف
۶٫ طراحی و تنظیم یک نسخه نامه استاندارد بازاریابی
۷٫ تعیین استراتژی نفوذ در هر طبقه از بازار هدف
۸٫ طراح کمپین تبلیغاتی(به عنوان طرح مکمل فروش سازمانی)
۹٫ مشاوره بازاریابی دیجیتال(برنامه ریزی تبلیغاتی اپلیکیشن و شبکه های اجتماعی) * ویژه
۱۰٫ ارایه پنل اس.ام.اس مارکتینگ و مشاوره مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)
۱۱٫ مشاوره و آموزش تخصصی ارتباط موثر، اصول بازاریابی، تحقیقات بازاریابی و فنون مذاکره

Today is a new day, start anew seek and create goodness and…