شرایط نگهداری از سیچلاید زرافه ای

شرایط نگهداری از سیچلاید زرافه ای

شرایط نگهداری از سیچلاید زرافه ای

رفتار: تندخو و خشن.
در تانك سيچلايد زرافه اي بايد از يك پلي استر كه بتواند بدرون ان برود استفاده كنيد يا بهتر است كه براي انها از سخره های مرجانی استفاده كنيد. در تانكی كه اين ماهي زندگی می كند گياه طبيعی باقی نميماند پس تا حدامكان از گياهان مصنوعی محكم استفاده كنيد مثل: كريپتون و گندمی مصنوعی. شما ميتوانيد اين ماهی را با كل خانواده سيچلايدهای آفريقايی نظير: ماكرو، جول فيش، اوراتوس و… نگهداري كنيد. به شما توصيه نميكنم ولی می توانيد با سيچلايد های آمريكايی نظير: پرت، اسكار، سوروم، تگزاس سايز كوچك نگهداری كنيد.
توجه: بهتر است دوسيچلايد زرافه ای نر را باهم در يك تانك نگهداري نكنيد.
رفتارهای اجتماعی: سیچلاید زرافه ای برای تانک جمعی مناسب نیست، چرا که ماهی پرخاشگری است.
آنها شکارچی های پرخوری هستند، اما کمتر پرخاشگری خود را نشان می دهند. بهتر است در تانک آنها تنها ماهی های همین گونه و یا سیچلاید ها نگهداری شود.
آنها را نباید با Mbuna ها( سیچلاید هایی که در سنگ های کوچک جایگیری می کنند )در یک تانک نگه داشت و بهتر است آنها را به صورت گروه های ۶ تا ۸ تایی شامل یک نر و چندین ماده نگهداری کرد، چرا که در اینصورت یک گروه تشکیل می دهند. هرگز دو نر سیچلاید زرافه ای را در یک تانک نگهداری نکنید، چرا که آنها با هم ناسازگار بوده و منجر به مرگ یکی از آنها می شود. ( مگر اینکه تانکشان خیلی بزرگ باشد )و آنها را در تانک سیچلاید های آرام و صلحجو نگهداری نکنید.
غذا: در طبیعت آنها سیچلایدهای کوچک را با روش ماهرانه ای شکار می کنند، آنها در شن ها پنهان شده و ساکن می مانند تا هنگامی که ماهی کوچکی به آنجا وارد شد، آن را شکار کنند.
اما در آکواریوم آنها همه چیزخوار بوده و در آکواریوم بهترین غذاها برای آنها غذاهای پروتئینی است.
آنها می توانند غذاهای زنده فریز شده، کریل( Krill )خشک فریز شده، غذاهای دانه ای و سایر غذاهایی که ماهیان گوشتخوار با آنها تغذیه می شوند را بخورند.
گاهی اوقات هم می توانید به آنها ماهی خوراک دهید، البته با این کار حس وحشی گری آنها تقویت شده و به شکار ماهی خوراک می پردازند و این سبب پرخاشگری آنها به سایر ماهی ها هم می شود. البته آنها برای تامین کلیه ی مواد مورد نیاز بدنشان به غذاهای گیاهی هم احتیاج دارند.
شرایط آب: آنها هم در آب شیرین و هم در آب شیرین شورمزه( مخصوص ماهی های اسکات، آنجل مونو و … )به خوبی زندگی می کنند ولی به جریان آب و فیلتراسیون قوی در تانک نیازمندند. کیفیت پایین آب سبب خرابی چشم آنها می شود.
حرکت آب که سبب گردش سیجلایدها در آب و مقاومت آنها می شود برای آنها خوشایند است و سبب تبخیر آب شده که قلیایی شدن آب را به دنبال دارد.( آب قلیایی آب مورد علاقه ی آنها بوده و در آب قلیایی املاح بیش تری در آب محلول است ).
کیفیت آب تانک سیچلاید های مالاوی به سرعت کاهش می یابد که باید هر هفته ۱۰ تا ۲۰ درصد از آب تانکشان را با آب جدید جایگزین کنید.

شرایط تانک: زیر لایه ی شنی آکواریوم می تواند احساس در طبیعت بودن را به سیچلاید زرافه ای ها بدهد که شن های مورد استفاده برای تانک آنها باید هم شامل شن های مورد استفاده برای ماهیان آب شیرین و هم شن های مورد استفاده برای ماهیان آب شور باشد، چرا که اگر بخواهید pH آب را بالا نگهدارید، شن های آب شور این کار را انجام می دهند.
آنها بشرایط نگهداری از سیچلاید زرافه ای

رفتار: تندخو و خشن.
در تانك سيچلايد زرافه اي بايد از يك پلي استر كه بتواند بدرون ان برود استفاده كنيد يا بهتر است كه براي انها از سخره های مرجانی استفاده كنيد. در تانكی كه اين ماهي زندگی می كند گياه طبيعی باقی نميماند پس تا حدامكان از گياهان مصنوعی محكم استفاده كنيد مثل: كريپتون و گندمی مصنوعی. شما ميتوانيد اين ماهی را با كل خانواده سيچلايدهای آفريقايی نظير: ماكرو، جول فيش، اوراتوس و… نگهداري كنيد. به شما توصيه نميكنم ولی می توانيد با سيچلايد های آمريكايی نظير: پرت، اسكار، سوروم، تگزاس سايز كوچك نگهداری كنيد.
توجه: بهتر است دوسيچلايد زرافه ای نر را باهم در يك تانك نگهداري نكنيد.
رفتارهای اجتماعی: سیچلاید زرافه ای برای تانک جمعی مناسب نیست، چرا که ماهی پرخاشگری است.
آنها شکارچی های پرخوری هستند، اما کمتر پرخاشگری خود را نشان می دهند. بهتر است در تانک آنها تنها ماهی های همین گونه و یا سیچلاید ها نگهداری شود.
آنها را نباید با Mbuna ها( سیچلاید هایی که در سنگ های کوچک جایگیری می کنند )در یک تانک نگه داشت و بهتر است آنها را به صورت گروه های ۶ تا ۸ تایی شامل یک نر و چندین ماده نگهداری کرد، چرا که در اینصورت یک گروه تشکیل می دهند. هرگز دو نر سیچلاید زرافه ای را در یک تانک نگهداری نکنید، چرا که آنها با هم ناسازگار بوده و منجر به مرگ یکی از آنها می شود. ( مگر اینکه تانکشان خیلی بزرگ باشد )و آنها را در تانک سیچلاید های آرام و صلحجو نگهداری نکنید.
غذا: در طبیعت آنها سیچلایدهای کوچک را با روش ماهرانه ای شکار می کنند، آنها در شن ها پنهان شده و ساکن می مانند تا هنگامی که ماهی کوچکی به آنجا وارد شد، آن را شکار کنند.
اما در آکواریوم آنها همه چیزخوار بوده و در آکواریوم بهترین غذاها برای آنها غذاهای پروتئینی است.
آنها می توانند غذاهای زنده فریز شده، کریل( Krill )خشک فریز شده، غذاهای دانه ای و سایر غذاهایی که ماهیان گوشتخوار با آنها تغذیه می شوند را بخورند.
گاهی اوقات هم می توانید به آنها ماهی خوراک دهید، البته با این کار حس وحشی گری آنها تقویت شده و به شکار ماهی خوراک می پردازند و این سبب پرخاشگری آنها به سایر ماهی ها هم می شود. البته آنها برای تامین کلیه ی مواد مورد نیاز بدنشان به غذاهای گیاهی هم احتیاج دارند.
شرایط آب: آنها هم در آب شیرین و هم در آب شیرین شورمزه( مخصوص ماهی های اسکات، آنجل مونو و … )به خوبی زندگی می کنند ولی به جریان آب و فیلتراسیون قوی در تانک نیازمندند. کیفیت پایین آب سبب خرابی چشم آنها می شود.
حرکت آب که سبب گردش سیجلایدها در آب و مقاومت آنها می شود برای آنها خوشایند است و سبب تبخیر آب شده که قلیایی شدن آب را به دنبال دارد.( آب قلیایی آب مورد علاقه ی آنها بوده و در آب قلیایی املاح بیش تری در آب محلول است ).
کیفیت آب تانک سیچلاید های مالاوی به سرعت کاهش می یابد که باید هر هفته ۱۰ تا ۲۰ درصد از آب تانکشان را با آب جدید جایگزین کنید.

شرایط تانک: زیر لایه ی شنی آکواریوم می تواند احساس در طبیعت بودن را به سیچلاید زرافه ای ها بدهد که شن های مورد استفاده برای تانک آنها باید هم شامل شن های مورد استفاده برای ماهیان آب شیرین و هم شن های مورد استفاده برای ماهیان آب شور باشد، چرا که اگر بخواهید pH آب را بالا نگهدارید، شن های آب شور این کار را انجام می دهند.
آنها به فضای باز زیادی احتیاج دارند و می توانید با استفاده از چند صخره و سنگ و چوب چاله ها و حفره هایی برای پنهان شدن آنها ایجاد کنید.
مهم اینست که آنها فضای زیادی برای شنا در پایین و میانه ی تانک داشته باشند.

رفتارهای غریزی: آنها علاقه ی زیادی به حفر شن ها دارند و به همین دلیل باید مطمئن شوید که سنگ ها و صخره هایی که کف آکواریوم قرار گرفته کاملاً روی شن ها را نپوشاند.
سیچلاید زرافه ای ها برگ های گیاهان آب شیرین را می خورند، ولی گیاهانی هم هستند که آنها نمی خورند ولی چون سیچلاید زرافه ای ها شن ها را حفر می کنند، گیاهان در آب معلق شده که برای جلوگیری از این ، باید ریشه ی گیاهان را خوب در شن ها محکم کنید.
سیچلاید زرافه ای ماهی خیلی محبوبی بین گونه های سیچلایدهایی است که در آکواریوم نگهداری می شوند. البته آنها خیلی پرخاشگر بوده و به همین دلیل سیچلاید دارها و ماهی دارها آنها را خیلی ارزان تهیه می کنند.
به طور کلی نگهداری از سیچلاید زرافه ای آسان بوده و آکواریوم دارها متوجه شده اند که سیچلاید زرافه ای شکارچی خوبی بوده و به فضای زیادی در تانک احتیاج دارد.

AQUA STARه فضای باز زیادی احتیاج دارند و می توانید با استفاده از چند صخره و سنگ و چوب چاله ها و حفره هایی برای پنهان شدن آنها ایجاد کنید.
مهم اینست که آنها فضای زیادی برای شنا در پایین و میانه ی تانک داشته باشند.

رفتارهای غریزی: آنها علاقه ی زیادی به حفر شن ها دارند و به همین دلیل باید مطمئن شوید که سنگ ها و صخره هایی که کف آکواریوم قرار گرفته کاملاً روی شن ها را نپوشاند.
سیچلاید زرافه ای ها برگ های گیاهان آب شیرین را می خورند، ولی گیاهانی هم هستند که آنها نمی خورند ولی چون سیچلاید زرافه ای ها شن ها را حفر می کنند، گیاهان در آب معلق شده که برای جلوگیری از این ، باید ریشه ی گیاهان را خوب در شن ها محکم کنید.
سیچلاید زرافه ای ماهی خیلی محبوبی بین گونه های سیچلایدهایی است که در آکواریوم نگهداری می شوند. البته آنها خیلی پرخاشگر بوده و به همین دلیل سیچلاید دارها و ماهی دارها آنها را خیلی ارزان تهیه می کنند.
به طور کلی نگهداری از سیچلاید زرافه ای آسان بوده و آکواریوم دارها متوجه شده اند که سیچلاید زرافه ای شکارچی خوبی بوده و به فضای زیادی در تانک احتیاج دارد.

نکاتی در مورد تکثیر سیچلاید زرافه ای                         ماهی آکواریوم آب شیرین سیچلاید زرافه ای

AQUA STAR

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *