ماهی کوریدوراس

ماهی کوریدوراس

,
ماهی کوریدوراس نام علمی : Corydoras spp زیستگاه اصلی : جنوب امریکا طول حداکثر: 7 سانتی متر سطح شنا: پایین آب مکانهای جاگیری: میان تخته سنگها و گیاهان آبزی نور مناسب: روشن، بدون تابش مستقیم آفتاب همزیستی: سازگار با تمام ماهیان تغذیه:…
نگهداری از ماهی کوریدوراس

نگهداری از ماهی کوریدوراس

,
نگهداری از ماهی کوریدوراس   کوریدوراس ها یکی از آسان ترین ماهیان از لحاظ نگهداری هستند، چرا که آنها همانند لابیرنت دار ها یک ارگان( وسیله ی )تنفس داشته و بدون وجود اکسیژن در تانک هم قادر به زندگی هستند. این وسیله آنها را قادر می سازد در…
نحوه ی تکثیر ماهی کوریدوراس

نحوه ی تکثیر ماهی کوریدوراس

,
نحوه ی تکثیر ماهی کوریدوراس   نحوه تشخیص جنسیت: ماده های بالغ خیلی بزرگتر از نرها هستند و شکم ماده ها گردتر از نرهاست. باله ی پشتی نرها بلندتر و تیزتر از ماده هاست و راه راه های مشکی روی بدن کوریدوراس نر تیره تر از کوریدوراس ماده ا…
نگهداری از ماهی رامینوز ( آب شیرین )

نگهداری از ماهی رامینوز ( آب شیرین )

,
نگهداری از  ماهی رامینوز ( آب شیرین )   رامینوز اسم خود را از رنگ قرمزی که در صورت و بینی آن وجود دارد گرفته. دارای بدنی نقره ای و دمی با راه راه سفید و سیاه است. ماهی صلح طلب و همه چیز خواراست و به صورت گروهی حرکت می کنند و می توان آ…
آشنایی با ماهی رامینوز

آشنایی با ماهی رامینوز

,
آشنایی با ماهی رامینوز   رازبورای دماغ قرمز از جمله ماهیان صلح جویی است که زیستگاه آن آمریکای جنوبی است.این ماهی دارای پوزه ای قرمز و نقطه های سیاه بر روی دم است. رازبورای دماغ قرمز گزینه ای مناسب برای آکواریوم های اجتماعی محسوب می شود…
نحوه ی تکثیر ماهی اندلر

نحوه ی تکثیر ماهی اندلر

,
نحوه ی تکثیر ماهی اندلر جنسیت: در نرها باله مخرجی که در انتهای شکم قرار دارد تغییر شکل یافته و به شکل لوله ای باریک و کوتاه در می آید و تا حدودی شبیه به اندام جنسی پستانداران می گردد به این لوله جنسی در اصطلاح گونوپودیوم( Gunopodium )اطلاق…