ماهی کوریدوراس

ماهی کوریدوراس

/
ماهی کوریدوراس نام علمی : Corydoras spp زیستگاه اصلی : جنوب امریکا طول …
نگهداری از ماهی کوریدوراس

نگهداری از ماهی کوریدوراس

/
نگهداری از ماهی کوریدوراس   کوریدوراس ها یکی از آسان ترین ماهیان از …
نحوه ی تکثیر ماهی کوریدوراس

نحوه ی تکثیر ماهی کوریدوراس

/
نحوه ی تکثیر ماهی کوریدوراس   نحوه تشخیص جنسیت: ماده های بالغ…
آشنایی با ماهی رامینوز

آشنایی با ماهی رامینوز

/
آشنایی با ماهی رامینوز   رازبورای دماغ قرمز از جمله ماهیان ص…
نحوه ی تکثیر ماهی اندلر

نحوه ی تکثیر ماهی اندلر

/
نحوه ی تکثیر ماهی اندلر جنسیت: در نرها باله مخرجی که در انت…