نورپردازی نمای ساختمان

نورپردازی نمای ساختمان

,
نورپردازی نمای ساختمان و تاثیر آن بر زیبایی معماری بنا نورپردازی نمای خارجی ساختمان بخش بسیار مهمی از طراحی است چراکه تمام آنچه در نیمی از زمان شبانه روز یعنی شب ها دیده می شود وابسته به نحوه نورپردازی ساختمان است. حس پویایی، زنده بودن و…