آکواریوم 2000 لیتری ویلای خصوصی

کارفرما: مهندس تنکابنی.

، متل قو، مازندران.