ادب

الادب نتیجه العقل…

به فرمودی امیرالمومنین ادب نتیجه ی عقل است، پس چنانچه کسی در مقابل بی ادبی و فحاشی، سکوت و رعایت ادب اختیار می کند قطعا بزرگتر و عاقل تر است.
ما در صفات خداوند متعال هم داریم چنین چیزی و حضرت حق می فرماید من در اغلب موارد گناه، گستاخی، سرکشی و طغیان بنده هایم را در مقابل فرمان هایم می بخشم و…
حتی خداوند گاهی پاسخی شیرین تر از سکوت و بخشش برای بنده دارد و لبخندی میزند و می فرماید بنده من تو پاک شدی چیزی برایت ثبت نشده، بلند شو و زندگی از سر گیر…
هر که در این راه مقدس اخلاق نزدیک شود به صفات خدایی مقرب تر است.

M.R.Mohajeri

Business Directory

Don’t worry, I am here…

دگرگونی

A red rose🌹 has always been beautiful perfect, and constantly changing. We do the same. We are always changing and developing, it doesn’t matter where we are in the world and life😍.

گل سرخ🌹 همیشه زیبا و متکامل بوده و همواره در حال دگرگونی است. این مسیری است که ما نیز در آن قرار داریم. ما در هر کجای حیات😍 و هستی که باشیم همواره در حال دگرگونی و تکامل هستیم.

M.R.Mohajeri

Business Directory

Don’t worry, I am here…

تغییر

از تغییر صحبت کردیم!
حداقل در طول شبانه روز، ساعتی را اختصاص دهید به فکر کردن.
فکر کنید…
همین😉.

M.R.Mohajeri

Business Directory

Don’t worry, I am here…

نیکی ها

Think as if your heart is open to goodness and know that your heart is a place for you.

 

چنین احساس کنید که قلبتان به روی نیکی ها باز است و بدانید که آنجا جایگاهی برای شماست.

بی هیچ شک امسال برایتان فوق العاده است…

خودت می سازیش.

خدایا آماده ایم برای تغییر بزرگ در گفتار و کردارمان، دستانمان را بگیر و ترکمان مگو…

از همین لحظه می خواهیم همواره عااااااااالی باشیم، عاااااااااااالی بخواهیم و عاااااااااالی ترین هدفمان باشد.

 

محمدرضا مهاجری واپسین دقایق از آخرین روزسال ۱۳۹۳ خورشیدی

 

M.R.Mohajeri
Business Directory
Don’t worry, I am here…

 

new day

Today is a new day.  Start anew.  Seek and create goodness and…

 

امروز روز نوینی است، از نو شروع کرده و نیکی ها را بیافرینید و بجویید…

 

M.R.Mohajeri

Business Directory

Don’t worry, I am here…

 

آینده

 

تعجب می کنم ما در گذشته دنبال چه هستیم…

دوستان، گذشته از کنترل ما خارج است و آینده تنها طرف معادله است که می شود برای آن برنامه ریزی کرد و روی آن کنترل داشت.

 

M.R.Mohajeri

Business Directory

Don’t worry, I am here…

دور دست ها

 

به دور دست نگاه کنید…

اهداف شما دقیقا همانجا در انتظارتان هستند!

یادتان باشد که نباید عجله کنیم، قدم های کوچک و پیوسته ما را به هدف می رساند.

 

M.R.Mohajeri

Business Directory

Don’t worry, I am here…

عشق به کار

 

تفکرات هم دیگه امروز تغییر کرده دوستان!

پیش تر می گفتند، بروید کاری را انجام بدهید که علاقه دارید، اما امروز خدمتتان عرض می کنیم لطفا کاری را که انجام می دهید عاشقانه دوستش بدارید.

 

M.R.Mohajeri

Business Directory

Don’t worry, I am here…

نه گفتن !

گاهی گفتن کلمه “نه” حق طبیعی حتی دوستانمان است .

دیگران را مجبور به انجام کاری که میل به انجامش ندارند نکنید…

نیاز است در این مورد بیشتر فکر کنیم!!!

M.R.Mohajeri

Business Directory

Don’t worry, I am here…