پرسیاه طرح پردازان

شرکت مهندسی معماری

متفاوت با حضور آرشیتکت های بنام و تحصیل کرده در ایتالیا و انگلیس

معماری و طراحی داخلی لوکس، حرفه ای

خلاقیت و ایده

پرسیاه طرح پردازان

فتح قله های بلند ایده پردازی و خلاقیت در ارایه هر پروژه.

بیش از 200 پروژه محبوب و مختلف در سراسر کشور

Layer Slider

You can display not only one Layerslider but multiple ones on every page. You got all the amazing Layerlsider options for each slider, starting with height, style, transitions etc. The transitions for each element can be set in a fancy drag and drop editor, you got amazing options like mouse parallax effects and a slew of demo sliders to import.